Standardní záruka

Dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 a k tomuto datu se ruší zákony 40/1964 Sb.; 513/1991 Sb. a 59/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem přebírá odpovědnost za vady na Vámi zakoupený výrobek po dobu 2 let od data prodeje. Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Při splnění níže uvedených obchodních podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.


Podmíněná prodloužená záruka

Firma Madal Bal a.s. poskytuje možnost u produktů značky Heron, prodloužení záruční lhůty na dobu 3 let při splnění specifikovaných podmínek. Prodloužení záruční lhůty nad rámec zákonné je podmíněno:

1.    Elektrocentrála byla po dvou letech od prodeje v provozu méně než 900 moto hodin. 

2.    Periodickou technickou prohlídkou stroje po uplynutí 12 měsíců (nebo 300 provozních hodin) a po uplynutí 24 měsíců (nebo 600 provozních hodin) od data ­prodeje a potvrzení v Servisní knížce autorizovaným servisem značky HERON. Časové rozmezí pro provedení periodické prohlídky max. +1 měsíc po roce od prodeje a +1 měsíc po dvou letech od prodeje výrobku. Tyto roční prohlídky a náklady s ní spojené jsou hrazeny zákazníkem dle platného ceníku.