Plynová elektrocentrála HERON

technologie HERON

Ve vývoji strojů HERON se snažíme být vždy vpředu. Představujeme proto novou řadu generátorů spalujících LPG (propan-butan) a NG (zemní plyn). Zároveň tak vycházíme vstříc potřebám a požadavkům našich zákazníků, kteří stále častěji preferují všestranně šetrnější techniku.

Výsledkem našeho konstrukčního snažení je ekonomičtější, ekologičtější a spolehlivější generátor na základu ověřených benzínových motorů HERON jejich přebudováním na plyn. Tato konstrukční změna není pouhou přestavbou benzínového motoru na plyn úpravou karburátoru – vyvinuli jsme celý nový palivový systém a komplexně jsme přepracovali motor. Ten vyžadoval nová technická řešení, která veškeré části motoru dokonale přizpůsobí odlišným podmínkám při spalování plynu.

Kontrukce OHV, Digitální měřič motohodin, Voltmetr na eletrocentrálách HERON Eletrocentrály HERON fungují na plyn LPG a NG

konstrukce

1 Motor se vyznačuje snadným startem a bezproblémovým provozem v širokém rozsahu teplot (od -20°C do 50°C) bez potřeby „studeného startu“ s využitím benzínu.

Naše elektrocentrály jsou konstruované tak, že mohou používat všechny tři paliva s minimální změnou výkonu. Jedinečným konstrukčním řešením směšovače a regulátoru jsme dosáhli (a důkladně otestovali) schopnosti motoru startovat za studena snáze než u benzínových elektrocentrál. Palivový systém je konstruovaný jako uzavřený přetlakový systém, proto je start a provoz bezproblémový i za vyšších teplot.


2 Motor je schopen spalovat kromě benzínu také plynný propan-butan a zemní plyn. 

Plynové elektrocentrály Heron jsou na trhu jedinečné svou schopností používat tři typy paliva. Možnost použití zemního plynu jako paliva otvírá možnost výroby vlastní elektrické energie cenově téměř srovnatelné s rozvodnou sítí.


3 Tyto generátory mají sice porovnatelnou objemovou spotřebu jako benzínové, ale díky nižší ceně plynných paliv se náklady na provoz mohou snížit až trojnásobně!

Plynové generátory HERON jsou ekonomičtější a jejich vyšší nákupní cena se rychle zaplatí nízkými provozními náklady:

Srovnání provozních úspor při použití plynových elektrocentrál HERON Srovnání provozních nákladů elektrocentrál HERON

4 Plynové generátory jsou podstatně šetrnější k přírodě – emise výfukových plynů jsou až 9x nižší, než vyžadují příslušné normy. 

Produkují podstatně menší množství pevných částic ve výfukových plynech než benzínové motory díky lepšímu spalování plynu v důsledku lepšího okysličování paliva.

5 A konečně, tyto motory jsou také spolehlivější a mají delší životnost – spalováním čistšího paliva dochází k menšímu opotřebování motoru a lepší lubrikaci.

LPG a zemní plyn neobsahují žádné agresivní sloučeniny, které se velkým dílem podílejí na korozi vnitřních dílů motoru, což prodlužuje životnost dílů jako jsou válec, hlava válce či ventily. Zároveň nedochází k degradaci vlastností motorového oleje a rozpouštění a spalování olejového filmu na stěnách válců. Usazeniny ve spalovací komoře se tvoří v daleko menší míře, než je tomu u motorů benzínových. To vše zvyšuje efektivitu provozu a usnadňuje startování.